LĨNH VỰC KINH DOANH

Xây dựng chiến lược về sản phẩm BĐS

         Xây dựng, thực hiện chiến lược Marketing BĐS.

    Xây dựng chiến lược bán hàng, phân phối dự án BĐS

TIN TỨC - SỰ KIỆN