Đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ đề xuất dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Chính phủ đề xuất Quốc hội dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 10% nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2030) cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện tốt trong giai đoạn 2013-2016).

CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC DÀNH 50% GÓI TÍN DỤNG, 50% CÒN LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Chủ đầu tư được dành 50% gói này, 50% còn lại dành cho khách hàng cá nhân.

Ngoài ra, Chính phủ còn trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách khác như: giao đất không thu tiền sử dụng đất; được chuyển nhượng nhà ở xã hội gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất; việc quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư thì theo hướng đấu thầu, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nếu có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính quyền địa phương, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp.

Mặt khác, chủ đầu tư được dành toàn bộ diện tích sàn khối đế của dự án để làm sản dịch vụ-kinh doanh thương mại, dịch vụ-công cộng; phần diện tích khối đế này được kinh doanh, hạch toán riêng và chủ đầu tư dự án hưởng toàn bộ lợi nhuận;

Về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo hướng xác định đủ chi phí bảo trì nhà ở, các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp, lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ, và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội xây dựng phương án giá, đảm bảo nguyên tắc nêu trên, trình cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Còn đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, đề xuất cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà ở xã hội tại khu công nghiệp để cho người lao động trong đơn vị thuê lại. Đồng thời, cắt giảm điều kiện đối với trường hợp thuê nhà ở xã hội (chỉ cần là đối tượng thu nhập thấp); trường hợp mua, thuê thì đảm bảo 2 điều kiện khó khăn về nhà ở và thu nhập thấp.

Song song với đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện, ban hành, triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung triển khai Nghị quyết 11, trong đó lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo chung cư cũ.

Để tháo gỡ nguồn vốn cho thị trường bất động sản nói chung, Chính phủ đề xuất giãn nợ gốc, lãi vay cho doanh nghiệp bất động sản khó khăn (doanh nghiệp, dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng…); tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tiếp tục cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tập trung vào dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn; ưu tiên xem xét cho vay với dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt; có biện pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản.

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

Bên cạnh đó, với nguồn vốn trái phiếu, Chính phủ yêu cầu kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán, tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời phải tạo điều kiện, không làm cản trở doanh nghiệp có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh… có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

Đặc biệt với vướng mắc lớn nhất của thị trường liên quan đến pháp lý, Chính phủ yêu cầu tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Thuế, Luật Chứng khoán…; hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị;

Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023.

Tin tức Liên quan

Tags: , , ,

Trả lời