THỦ TỤC HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

I. Hồ sơ chuẩn bị Đăng ký Mua/Thuê Nhà ở Xã Hội tại Hà Nội:

1. Đơn đăng ký mua/thuê nhà dùng Mẫu số 01 (Tải về tại đây)

2. Giấy xác nhận thực trạng nhà ở (01 bản)

 • – Nếu thuộc đối tượng Người có công với cách mạng (quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 02 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc đối tượng Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức. (quy định tại Khoản 5,6,7 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 03 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc đối tượng Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và  đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và  ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân  trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân  dân; cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ (quy định tại Khoản 4,5,6,7 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 04 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc đối tượng Đã trả lại nhà ở công vụ (quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 05 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc đối tượng Học  sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập (quy định tại Khoản 9 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 06 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc đối tượng Có nhà, đất bị thu hồi về  việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư thì dùng Mẫu số 07 (Tải về tại đây)

Lưu ý: Xin xác nhận tại UBND Quận hoặc Phường nơi đăng ký sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại Hà Nội. Trường hợp xin xác nhận tại Cơ quan đang làm việc thì phải có kèm theo Hợp đồng lao động + Xác nhận đang tham gia BHXH tại cơ quan đó thời hạn trên 1 năm.

3. Giấy tự kê khai thu nhập (01 bản) 

 • – Nếu thuộc Đối tượng Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức. (quy định tại Khoản 5,6,7 Điều 49 Luật Nhà ở) Mẫu số 08 (Tải về tại đây)
 • – Nếu thuộc Đối tượng Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và  đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và  ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân  trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân  dân; cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ chế độ (quy định tại Khoản 4,5,6,7 Điều 49 Luật Nhà ở) thì dùng Mẫu số 09 (Tải về tại đây)

4. Sổ hộ khẩu tại Hà Nội (03 bản photo công chứng)

Trường hợp người ngoại tỉnh cần phải có Sổ tạm trú KT3 + Hợp đồng lao động + Xác nhận đang tham gia BHXH (Tất cả phải trên 1 năm tại HN – Mỗi thứ 3 bản photo công chứng)

5. Chứng minh nhân dân (mỗi thành viên 3 bản photo công chứng)

Nếu có con nhỏ dưới 15 tuổi thì dùng Giấy khai sinh

6. Giấy đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận độc thân/ Quyết định ly hôn (3 bản photo công chứng)

7. Ảnh 3×4 (mỗi thành viên 3 ảnh, con dưới 15 tuổi không cần ảnh,)

II. Đối tượng được mua/thuê căn hộ tại dự án:

 • 1. Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật (K1)
 • 2. Người có thu nhập thấp, thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo (K4)
 • 3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K5)
 • 4. Sĩ quan & quân nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân (K6)
 • 5. Công chức, viên chức & cán bộ theo quy định pháp luật (K7)
 • 6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ (K8)
 • 7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải phá dỡ nhà theo quy định phát luật mà chưa được Nhà Nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở (K10)

III. Điều kiện được mua/thuê căn hộ tại dự án:

A. Trường hợp chưa có nhà:

 • 1. Chưa có nhà thuộc quyền sở hữu của mình, chưa được thuê/mua nhà ở xã hội và chưa được hỗ trợ chính sách nhà đất tại nơi sinh sống.
 • 2. Đối với các đối tượng thuộc phạm vi K4, K5, K6, K7 thì phải thuộc diện không nộp thuê thu nhập cá nhân thường xuyên.
 • 3. Riêng trường hợp K4 thì phải có đất nhưng chưa có nhà ở, hoặc chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình.

B. Trường hợp đã có nhà:

 • 1. Nhà bị hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân < 10 m2/người
 • 2. Nhà công vụ phải trả lại cho cơ quan.
 • 3. Hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất phải giải tòa & phá dỡ, nhưng chưa được Nhà Nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở.

C. Điều kiện về cư trú:

 • 1. Có hộ khẩu thường trú tại địa phương có dự án.
 • 2. Có hộ khẩu tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương có dự án (Chỉ áp dụng với các đối tượng thuộc K5, K6, K7)